ESAB Kenniscentrum.

Een kennismaking met lasinspectie

Bij een lasinspectie kunnen vele kenmerken van een las worden beoordeeld; sommige hebben te maken met de grootte van de las, andere weer met de aanwezigheid van onregelmatigheden in de las. De grootte van een las kan van zeer groot belang zijn, omdat deze vaak rechtstreeks in relatie staat tot de sterkte van de las en de bijbehorende prestaties. Lassen die te klein zijn, zijn mogelijk niet bestand tegen de belasting die kan optreden tijdens bedrijf. Ook onregelmatigheden in de las kunnen belangrijk zijn. Het gaat hierbij om onvolkomenheden in of bij de las waardoor de las, al naargelang hun grootte en/of locatie, mogelijk niet de beoogde prestaties kan leveren. Deze onregelmatigheden worden, als de grootte of locatie ervan onacceptabel zijn, normaliter aangeduid als lasfouten. Zij kunnen er soms voor zorgen dat de las voortijdig stukgaat vanwege een beperking van de lassterkte of door het genereren van belastingsconcentraties in het gelaste onderdeel.


De inspectie van lassen kan om een aantal redenen plaatsvinden. De belangrijkste reden is misschien nog wel dat moet worden bepaald of de kwaliteit van de las volstaat voor het beoogde doel. Om de kwaliteit van de las te beoordelen, moeten we eerst een bepaalde maatstaf hebben waarmee we de eigenschappen kunnen vergelijken. Het beoordelen van de kwaliteit van een las zonder bepaalde specifieke acceptatiecriteria is in de praktijk moeilijk uitvoerbaar.


Er zijn een aantal mogelijke bronnen voor acceptatiecriteria als we de laskwaliteit willen beoordelen. Op de productietekening/blauwdruk voor het laswerk staan normaal gesproken de lasgroottes aangegeven en mogelijk nog wat andere gegevens over de afmetingen, zoals de lengte en de locatie van de lassen. Deze eisen ten aanzien van afmetingen zijn normaal gesproken opgesteld via ontwerpberekeningen of afkomstig van beproefde ontwerpen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de prestatie-eisen voor de gelaste verbinding.


De bij de lasinspectie te hanteren acceptabele en niet-acceptabele niveaus of hoeveelheden voor onregelmatigheden in laswerk zijn normaal gesproken afkomstig uit lasvoorschriften en -normen. Er zijn lasvoorschriften en -normen ontwikkeld voor vele soorten laswerk. Het is van belang om een lasnorm te kiezen die bedoeld is voor gebruik binnen de betreffende branche of toepassing.


Voor lasinspecties is vaak een brede en uiteenlopende kennis vereist voor de lasinspecteur. Zo moet hij onder andere inzicht hebben in lastekeningen, lassymbolen, het ontwerp van lasvoegen, lasprocedures, eisen in voorschriften en normen en inspectie- en testtechnieken. Om die reden schrijven veel lasvoorschriften en -normen voor dat de lasinspecteur formeel gekwalificeerd is of beschikt over de benodigde kennis en ervaring om de inspectie te verrichten. Er zijn internationaal diverse trainingen voor lasinspecties en meerdere certificeringsprogramma's voor lasinspecteurs beschikbaar. Het populairste programma in de VS wordt verzorgd door de American Welding Society (AWS). Dit is het Certified Welding Inspector- of CWI-programma. Mensen die gecertificeerd willen worden als lasinspecteur, zullen normaal gesproken moeten laten zien dat ze beschikken over kennis van de lasinspectie door met goed gevolg een examen af te leggen.


Als we willen weten wat de lasinspectie verder precies inhoudt, moeten we specifieke aspecten van inspectietechnieken en toepassingen voor lasinspectie nader bekijken. Voor dit overzicht van de lasinspectie heb ik gekozen voor de volgende onderwerpen:


Inspectie en tests voor goedkeuring van lasprocedures - Gebruikte soorten inspecties voor deze eisen en de manier waarop deze een essentieel onderdeel kunnen zijn van het totale systeem voor de laskwaliteit.


Visuele inspectie - Vaak de makkelijkste, goedkoopste en waarschijnlijk - mits goed uitgevoerd - ook de meest effectieve methode voor lasinspectie bij vele toepassingen.


Detectie van barsten in het oppervlak - Methoden zoals penetrant scheuronderzoek en magnetisch scheuronderzoek - Toepassing en resultaten.


Radiografische en ultrasone lasinspectie - Methoden die worden aangeduid als niet-destructief materiaalonderzoek (Non Destructive Testing of NDT) en die normaliter worden gebruikt om de interne structuur van de las te onderzoeken teneinde de integriteit van de las te bepalen zonder het gelaste onderdeel stuk te maken.


Destructief testen van lassen – Methoden die worden gebruikt om de lasintegriteit of -prestaties te bepalen, normaliter via het doorsnijden en/of breken van het gelaste onderdeel en het beoordelen van diverse mechanische en/of fysieke eigenschappen.


Eén van de belangrijkste onderdelen van een succesvol systeem voor de laskwaliteit bestaat uit het opzetten, invoeren en controleren van een gedegen lasinspectieprogramma. Pas na de volledige beoordeling van de eisen/acceptatiecriteria voor de laskwaliteit, een volledig inzicht in de toe te passen inspectie- en testmethoden en de beschikbaarheid van gekwalificeerde en/of ervaren lasinspecteurs is het mogelijk om een dergelijk programma van de grond te krijgen. 

Categorie Lasinspectie , getagd met Lassen

x
x

x

Loading..